Regulamin Realizacji Bonów

1. Bon wakacyjny jest ważny tylko i wyłącznie z pieczątka Biura Podróży Mondial Tours
i podpisem pracownika (pełne imię i nazwisko).

2. Bon wakacyjny jest ważny w terminie do jednego roku od jego daty wydania.
Po wskazanym na bonie wakacyjnym terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje żadne żądanie w stosunku do Biura Podróży Mondial Tours.

3. Bon może być realizowany tylko w Biurze Podróży Mondial Tours. Formalności można dokonać także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Bon wakacyjny można zrealizować na dowolną wycieczkę z oferty Biura Podróży Mondial Tours tj. oferowanych przez Biuro organizatorów: katalogowa, Last Minute, oferty specjalne.

5. Bony stanowią środek płatniczy przy zakupie i rezerwacji imprezy turystycznej w Biurze Podróży Mondial Tours.

6. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na jaka opiewa posiadany bon wakacyjny, nie zwraca się różnicy ceny. Biuro podróży Mondial Tours nie zwraca żadnych wartości pieniężnych.

7. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewam.

8. Całkowita lub częściowa zmiana bonu wakacyjnego na gotówkę nie jest możliwa.

9. Niniejszy bon wakacyjny nie stanowi papieru wartościowego.

10. Zakup imprez turystycznych opłacanych bonami odbywa się na ogólnych warunkach uczestnictwa wybranego z oferty Biura Podróży Mondial Tours organizatora.

11. W przypadku utraty czy zniszczenia bonu wakacyjnego, duplikaty nie będą wydawane.

12. Prawo odmowy przyjęcia bonu wakacyjnego do realizacji, przysługuje Biuro Podróży Mondial Tours jeśli jest zniszczony w taki sposób, że jego identyfikacja budzi zastrzeżenia co do oryginalności.

13. Bon na okaziciela można odstępować innym osobom. W przypadku bonów imiennych osoba widniejąca na bonie musi być równocześnie uczestnikiem wyjazdu, za który płatność regulowana jest niniejszym bonem.

14. Bony mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup imprezy turystycznej, nie ma możliwości wykupienia za nie biletów lotniczych, autokarowych lub promowych.

TOP